iG gram dhiy

ndang digawe, digawe ndang, dandang, pancy.